İktisada Giriş Vize Sınavı 2-Açıköğretim Sitesi - AÖF Sitesi aöf, aöf cd, aöf dvd, aöf seti, aöf eğitim seti, aöf görüntülü dvd seti, aöf sitesi, açıköğretim fakültesi 
logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

İktisada Giriş Vize Sınavı 2

İktisada Giriş Vize Sınavı 2


Vize Soruları  iktisata giriş 2004 çıkmış soruları


.Bir iktisadi olgu incelenirken bu olguyu etkileyen değişkenlerden yalnızca bir tanesinin değiştiği diğer değişkenlerin ise sabit kaldığı duruma ne ad verilir?
CEVAP : Ceteris Paribus

2.Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir maldır?
CEVAP : Buzdolabı

3.Aşağıdakilerden hangisi tüm toplumların uğraştığı ekonomik sorunlardan biridir?
CEVAP : Kıt kaynaklar

4.Çapraz talep esnekliğinin pozitif olduğu mallar için ne söylenebilir?
CEVAP : İkame mallar

5. Şekle göre arz eğrisinin S 1 den S 2 ye kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP : Vergilerin artması

6. Belli bir maddi ölçü üzerinden alınan vergilere ne ad verilir?
CEVAP: Spesifik vergi

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye fiyatlarla müdahale ettiği yöntemlerden biri değildir?
CEVAP : Kotalar

8. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
CEVAP : Giriş çıkışın serbest olmaması

9. Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesini ifade etmektedir?
CEVAP : MUx / Px = MUy / Py

10. mARJİNAL DÖNÜŞÜM ORANI SORUSU

11.Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde harekete neden olmaktadır?
CEVAP : Fiyatın değişmesi

12. Malın fiyatı 40 tl iken arz edilen miktar 100 birim , fiyat 50 olduğunda ise 150 birime çıkıyorsa arz esnekliği kaçtır?
CEVAP : 2

13. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarında ortaya çıkan sorundur ?
CEVAP : Bedavacılık sorunu

14.Az sayıda satıcının olduğu piyasaya ne ad verilmektedir?
CEVAP : Oligopol

15. Aşağıdakilerden hangisi kişinin satın alma gücünü ifade eden gelir kavramıdır?
CEVAP : Reel ücret

16.Bir yıllık faiz oranı % 40 , reel faiz oranı % 15 ise beklenen faiz oranı kaçtır?
CEVAP : % 25

17. Tam rekabet piyasasında ortalama gelir ( AR ) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
CEVAP : Malın fiyatı

18. Pozitif dışsallıklar meydana geldiğinde dışsallıkları içselleştirebilmek için kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisi olmaktadır?
CEVAP : Sübvansiyonlar

19. Emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini aşağıdakilerden hangisi verir?
CEVAP: Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı

20. Kişinin eğitim ve yetiştirilme aracılığı ile elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne denir?
CEVAP: Beşeri sermaye

21. Tekelci bir otobüs firmasının yaşlı müşterilerine daha düşük ücret uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?
CEVAP: Alıcılar arası fiyat farklılaştırması

22. Uygulanan vergi yükünün tüketici ve üretici arasında hangi miktarlarda paylaşılacağı aşağıdakilerden
hangisine göre belirlenir?
CEVAP: Arz ve talep eğrilerinin eğimine göre

23. Üretim faktörlerinden sadece birinin değiştirilebildiği diğerlerinin sabit kaldığı dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
CEVAP: Kısa dönem

24. Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine ne
denir?
CEVAP: Negatif dışsallık

25. Doğada her istenildiği anda hazır bulunabilen ve elde edilmesi için herhangi bir çaba gerektirmeyen
mallara ne ad verilir?
CEVAP: Serbest mal

26. Aşağıdakilerden hangisi İktisadın sosyal bir bilim olmasının ayırt edici özelliğidir?
CEVAP: İnsan davranışlarıyla ilgilenmesi

27. Bir malın fiyatındaki artışın söz konusu malın diğer malların fiyatlarına göre nispi fiyatının yükselmiş
olmasından dolayı malın alım miktarının azaltılmasına ne denir?
CEVAP: İkame etkisi

28. Aşağıdakilerden hangisi hipotez tanımlamasına uygundur?
CEVAP: Mal fiyatındaki artışa karşılık talebin azalması

29. Ortalama değişken maliyet eğrisinin üstünde kalan marjinal maliyet eğrisine ne denir?
CEVAP: Kısa dönem firma arz eğrisi

30. Tekel piyasasında marjinal gelir eğrisinin ortalama gelir eğrisinin altında azalmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Tekelcinin daha çok mal satabilmesi için fiyatı düşürmek zorunda olmasıdır

31. Belli bir seçimin sağladığı fayda maliyetinden büyük ise bu seçim ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
CEVAP: Seçim rasyoneldir

32. Aşağıdakilerden hangisinde firma faktör talebini durdurur?
CEVAP: Marjinal ürün geliri marjinal faktör maliyetine eşit olduğunda

33. Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?
CEVAP: Bireyin boş zaman tercihi

34. Tekelci firmanın talep eğrisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
CEVAP: Piyasa talep eğrisi

35. Gelirdeki nispi değişikliğin talep edilen miktardaki yüzdesel değişme oranına ne denir?
CEVAP: Talebin gelir esnekliği

36. Devletin mal ve hizmet miktarına getirdiği kısıtlamaların sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mal hizmet fiyatlarının artmasıarama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası