Örgütlerde Güç ve Politika-Açıköğretim Sitesi - AÖF Sitesi aöf, aöf cd, aöf dvd, aöf seti, aöf eğitim seti, aöf görüntülü dvd seti, aöf sitesi, açıköğretim fakültesi 
logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

Örgütlerde Güç ve Politika

Örgütlerde Güç ve Politika


Güç, başkasını kontrol potensiyelini ifade eder ya da bir başkasının tutum ve davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesidir.
Gücün çeşitli karakteristleri:
a- güç sosyal bir terimdir.
b- Kesin ve değişilemez değildir.
c- Güç ve otorite aynı şey değildir.
d- Otorite gücün yasal halidir.
Güç = bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde davranışa yönlendirebilme yeteneğidir. İlişkisel bir kavramdır.
Otorite: bireyin örgütte işgal ettiği pozisyon nedeniyle sahip olduğu formal güçtür. Gücü meşrulaştırır. Bir güç kaynağıdır. Bir güç kullanım şeklidir.
Otoritenin bazı karakteristlikleri:
a- otorite bireyin herhangi bir bireysel özelliğinden değil, örgüt içinde işgal ettiği pozisyondan kaynaklanır.
b- Otorite astlar tarafından kabul edilir. Yasal otoriteye sahip birey diğer kişilerin ona itaat etmelerini sağlar. Çünkü yasal hakka sahiptir.
c- Otorite örgütte dikey olarak kullanılır. En üstten en alta doğru hiyararşik bir yapı izler.
Kuvvet = gücün uygulanış şeklidir. Bireyler uygulanan kuvvet karşısında bu kuvvete uymak zorunda kalmaktadır.
Etkileme: bir kişinin davranışları ile bir başka kişinin davranışlarını değiştirdiği süreçtir.GÜCÜN TEMELLERİ
1) Ödüllendirici güç: değerli örgütsel ödül ve kaynakları kontrol etme yeteneği üzerinde kurulmuştur. Övgüler,terfiler…
2) Zorlayıcı güç: talep edilen kaynakların kontrolü yanında yöneticiler cezalandırma kontrolüne de sahiptir. Maaş kesintisi, ihtar alma, işten çıkarılma tehdidi…
3) Yasal güç: yöneticilerin pozisyonları nedeniyle astların davranışlarını etkileme gücüdür. Genellikle bireyin formal pozisyonundan ya da derecesinden kaynaklanır.
4) Uzmanlık gücü: özel beceri veya bilgi üzerine kuruludur. İnsanları etkileme de en yararlı yoldur. Diş hekimi…
5) Özdeşlik gücü: bir bireyde diğer bir kişinin beğendiği çekici bulduğu özellikler varsa ve bundan dolayı bir kişi ona bağlanmışsa veya ona benzemeye çalışıp o kişiyle bütünleşiyorsa söz konusu bireyin taşıdığı güç özdeşlik gücüdür.GÜCÜN KAYNAKLARI
1) Yasallık
2) Kaynaklar üzerinde kontrol
3) Uzmanlık
4) Sosyal ilişkiler
5) Kişisel karaktaristlikler: eğer bireyin etkili konuşması varsa dediğini yaptırıyorsa ya da karizmatikse bu bireyin gücü var demektir. Kişisel özellikleri kendilik kontrolü otoriter kişilik makyavellenizm kendine güven olarak sıralanabilir.
GÜÇLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLARa- güç ve kaynak bağımlılığı yaklaşımı: en önemli kaynakları ellerinde bulunduranlar en güçlüdür.
b- Güç ve durumsallık yaklaşımı: bir kişi bazı durumlarda insanları etkileyebiliyor fakat diğer durumlarda etkileyemiyorsa bu demektir ki güç ortama ve kişilere bağlıdır.
Örgüt İçinde Güç İlişkilerini Etkileyen Durumsal Faktörler
1) ihtisaslaşma ve görevin önemi
2) güç algıları
3) diğerine bağımlı olmak
4) belirsiz roller
5) örgütsel belirsizlik
6) örgüt kültürü
7) kaynak kıtlığıGÜÇ YÖNETİMİ İLKELERİ
a- Her örgütte faklı çıkarların olabileceğini bilmek gerekir
b- Birey ve alt birimlerin farklı görüşleri öğrenilmelidir
c- İşleri yapabilmeniz için güç ihtiyacınız olduğunu anlamanız
d- Güç geliştiren ve örgütlerde kullanılan strateji ve taktikleri anlamakKELMAN’A GÖRE KİŞİLER ARASI GÜÇ TEPKİLERİ
1) Uyma Davranışı
2) Özdeşleşme
3) Benimseme
Güç: diğerlerini başarılı şekilde etkileme potansiyelidir.
Örgüt içi politika: bir örgüt içinde çalışan çeşitli açılardan farklı fakat başarısı açısından birbirine bağlı kişi ve grupların amaçların yol ve yöntemlerin ve süreçlerin belirlenmesinde kullanılan örgütsel karar mekanizmasına kendi güçlerini hakim kılabilmek için sahip oldukları gücü kullanarak birbirini etkileme sürecidir.
Politik davranış: bireyin örgüt içerisindeki formal rolünün gerektirmediği ama örgütle ilgili avantaj ve dezavantajların dağılımını etkileyen ve etkilemeye çalışan faaliyetelerdir. Bu tanım kilit öğeleri içermektedir. Bu öğeler:
a- politik davranış, bireyin iş gereklerinin dışındadır. Kişinin güç temellerini kullanması için çaba sarf etmesi gerektirir.
b- “ örgütle ilgili avantaj ve dezavantajların dağılımı” ile ilgili politikanın karar almada kullanılan amaçları süreçleri ve kriterleri etkileme çabasını içerir.
c- Kilit bilgileri karar alıcılardan saklamak örgütsel faaliyetler konusunda medyaya sızdırmak karşılıklı çıkar elde etmek için örgütteki diğer kişilerle çıkar alış verişinde bulunmak gibi çok çeşitli politik davranışları kapsamaktadır.
Normal günlük politikalar amirini şikayet etmek emir komuta zincirine atlamak grup kurmak kurallara aşırı bağlı kalarak örgütsel politika veya kararları engellemek ve bir bireyin profesyonel aktiviteleri aracılığı ile örgüt dışı faaliyetler kurmak karşımıza meşru politik davranışlar ortaya çıkar.Politik faaliyetlerinde meydana gelme olasılığını etkileyen faktörler:
1) örgütsel büyüklük
2) hiyerarşi düzey
3) üyelerin heterojenliği
4) belirsizlik
5) kararların önem derecesi

POLİTİK TAKTİKLER

1) diğerlerini suçlamak ve saldırmak
2) bilgi ulaşımını kontrol etmek
örgütsel pozisyonu yukarı çekmek için bilgiyi kontrol etme de farklı yollar:
a- sizin için kötü izlenim yaratacak bilgileri saklamak
b- bilinmesini istemediğiniz olayları gizlemek için bilgi talep eden kişilerle ilişki kurmamak
c- açığa çıkarmak istediğiniz olaylarda çok seçici olmak
d- konuyla ilgisi olmayabilen bilgilerle diğerlerini yenmek
3) olumlu izlenim yaratmak: çabalar.
a- başarı için çabalamak
b- başkalarının başarı ile tamamladıkları işlerden onur duymak
c- bireyin kendi öz başarısına ve pozitif özelliklerine ilgi duymak
4) destek temeli geliştirmek
5) güçlü kimselerle birlikte olmak

POLİTİKALARDA MÜCADELE TEKNİKLERİ

a) iş gereklerini açıklamak
b) iletişim sürecini başlatmak
c) iyi bir rol modeli olmak
d) politik faaliyette bulunanlara göz yummamakarama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası