AÖF Online Deneme Sınavları Sorular-Açıköğretim Sitesi - AÖF Sitesi aöf, aöf cd, aöf dvd, aöf seti, aöf eğitim seti, aöf görüntülü dvd seti, aöf sitesi, açıköğretim fakültesi 
logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

AÖF Online Sınav

Soru 1      

Aşağıdaki Arapça adtakımlarının hangisinde “ ال ” (harf-i tarif) yanlış okunmuştur?


berdü’ş-şîtâ
Rabbü’l-semâvât
Dârü’l-Fünûn
şuâ’ü’ş-Şems
eşrefü’l-mahlûkat

 

Soru 2      

Aşağıdaki Farsça adtakımlarından hangisi “göbek halkası” anlamındadır?


خلقهء دل
خلقهء ناف
خلقهء نار
خلقهء سوزن
خلقهء لباس

 

Soru 3      

Aşağıdakilerden hangisinde ikinci üye birinci üyeyi tanıtır?


كون قوشى
سوز ايشغى
رودوس آطه سى
كيجه قوز غونى
اولوم پنچه سى

 

Soru 4      

Aşağıdaki Farsça adtakımlarından hangisi “şarapçı evi” anlamına gelir?


خانهء خمر
خانهء آب
خانهء راه
خانهء جر
-

 

Soru 5      

Aşağıdakilerden hangisi belirsiz adtakımı değildir?


قيش موسمى
كوز حلقه سى
آيرلق آقشامى
مرحومك فوتى
مجنون قسه سى

 

Soru 6      

Aşağıdakilerden hangisi “haydi, durma, yallah” anlamında kullanılan bir ünlemdir?


بارك اللّه
اللّه ميسر ايليه
فى كيدر
دريغا
اى واللّه

 

Soru 7      

Aşağıdakilerden hangisinde “Farsça ön takı” yer almaz?


باتحريرات
بر منوال مشروح
بيكناه
مع التأسف
درآن

 

Soru 8      

Aşağıdaki takılardan hangisi “ayrılma durumunda ad isteyen” bir takı değildir?


تك
طشره
ايچرى
طولايى
بوندن غيرى

 

Soru 9      

” كن ، ايكن = “iken, ken” zarffiilinin “anlamdaşı” aşağıdakilerden hangisidir?


مقله - مكله
مه دن
مك اوزره - مق اوزره
ديكمده - ديغمده
ديكم حالده - ديغم حالده

 

Soru 10      

Aşağıdakilerden hangisinde adfiil vardır?


اركن قالقان يول آلير
طوغرو سويلينى طوقوز كويدن قووارلر
چوق بيلن چوق يانلير
ياران ايله صحبت فردايه قالدى
مناره يى چالان قليفينى حاضرلر

 

Soru 11      

آتديدى ifadesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


fiil + geniş zaman + anlatma + tekil üçüncü kişi
fiil + geçmiş zaman + anlatma + tekil üçüncü kişi
fiil + geniş zaman + söylenti + tekil üçüncü kişi
fiil + geçmiş zaman + bildirme + tekil üçüncü kişi
fiil + geniş zaman + söylenti + tekil ikinci kişi

 

Soru 12      

Aşağıdakilerden hangisi geçişli bir fiildir?


بكلمك
ياتمق
پيشمك
بويومك
ايچمك

 

Soru 13      

“ على الفور ” (ale’l-fevr) zarfının doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


en çok
ansızın, birden
ayniyle
gerçekten
şimdi, hemen

 

Soru 14      

“ بر وجه تعجيل ” (ber-vech-i ta‘cîl) zarfının doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


aceleyle
senet gereğince
şimdi, hemen
ona dayanarak
sonuç olarak

 

Soru 15      

Aşağıdakilerden hangisi, çoğul 2. kişi zamirinin çoğulunun belirtme durumu eki almış biçimidir?


سزلرى
سزل رك
سزل رده
بزلرك
سزى

 

Soru 16      

Aşağıdakilerden hangisi bir gösterme sıfatıdır?


هانكى
ديكر
سائر
غيرى
شول

 

Soru 17      

Aşağıdakilerden hangisi Arapça bir sayı sıfatıdır?


هفت
صد
ده
نه
رابع

 

Soru 18      

Aşağıdaki kelimelerden hangisi berkitme sıfatı değildir?


اوشنكن
كزه كن
ديكر
كريان
علا مه

 

Soru 19      

Aşağıdakilerden hangisi Arapça “sözde dişi” bir kelimedir?


فرصت
سمرا
زكريا
عباره
امانت

 

Soru 20      

Aşağıdakilerden hangisi Arapçada zaman adlarına örnek teşkil eder?


مدرسه
مبدأ
مضرب
فكرت
حسين

 

Soru 21      

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Arapça dişil kurallı bir çoğuldur?


ahvâl
ukalâ
kâinât
müslimûn
harfân

 

Soru 22      

Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almamış ya da çoğul yapılmamış bir kelimedir?


ارات
يكيچريان
جوامعها
فعاليت
احوال

 

Soru 23      

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe için düzensiz bir heceye sahiptir?


klüp
konturato
kıredi
pırasa
kıral

 

Soru 24      

Aşağıdaki eklerden hangisi Türkçe tabanlarda kalınlık – incelik sırasını belirler?


لر
دن
سون
دير
لق

 

Soru 25      

Aşağıdakilerin hangisinde و (vav) harfi “u” ünlüsünün uzunluğunu göstermek için kullanılmamıştır?


سوخته
ضرورت
بولدق
جسور
قبول

 

Soru 26      

Çeviriyazılarında konuşma dilini esas almış ve alfabesi çok sayıda ikili, üçlü harf öbeklerinden olmuş grameri yazan aşağıdakilerden hangisidir?


Meninski
Melioranski
Şemsettin Sami
Viguier
Deny

 

Soru 27      

Aşağıdakilerden hangisi bir dil döneminin ses sistemini belirlemede yardımcı olmaz?


Ticaret amacıyla İstanbul ve İzmir başta olmak üzere belli şehirlere gelip gidenler
Avrupalı gezginler
Metinlerde görülen farklı yazılışlar
Yalnızca dil öğrenmek amacıyla gelip de uzun süre kalarak gözlemde bulunanlar
Dönemin ünlü hattatları

 

Soru 28      

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ek ünlüsünün yazımı taban ünlüsüyle uyumsuzdur?


دشارى
كيده لى
اوننجى
باشلايه لى
كيزلى

 

Soru 29      

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Farsçaya özgü bir kelimedir?


Hakim
Kerem
Fırsat
Gülşen
Belâ

 

Soru 30      

Aşağıdakilerden hangisinde Arapça’ya özgü ünsüz harf yoktur?


يأس
ساحل
قاضى
كركين
طوغرى

 


arama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası