AÖF Ön Lisans Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Görüntülü Eğitim Seti 114 DVD-Açıköğretim Sitesi - AÖF Sitesi aöf, aöf cd, aöf dvd, aöf seti, aöf eğitim seti, aöf görüntülü dvd seti, aöf sitesi, açıköğretim fakültesi 
logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

AÖF Ön Lisans Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Görüntülü Eğitim Seti 114 DVD -   300 TL

AÖF Ön Lisans Bölümleri 1. Sınıf Sağlık Kurumları İşletmeciliği Görüntülü Eğitim Seti
 


Açıköğretim Ön Lisans Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Görüntülü Eğitim Seti 114 DVD + Soru Bankası Kitabı

- Açıköğretim 1. Sınıf Genel Muhasebe Dersi 21 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Genel Matematik 16 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Hukuka Giriş 17 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Temel Bilgi Teknolojileri 9 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Genel İşletme 21 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş 11 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf İktisada Giriş 19 DVD
- Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı 535 Sayfa toplam 4000 Sorudan oluşan Kitap
Toplam 114 DVD


Setin Avantajları ve Sağladığı Fayda:
1- Kitaba gerek yok
2- Teste gerek yok
3- Soru bankasına gerek yok
4- 114 DVD + Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı ile hepsini ortadan kaldırıyoruz ve sizi sınavlarınıza %100 hazırlamış oluyoruz.

Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:
1- DVD Player
2- Bilgisayar ortamında
3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.
Not: Bilgisayarda kaliteli bir şekilde izlemek için (VLC player) programını indiriniz.


Ders Hocaları ve Ders Anlatımları Nasıldır?
- Yüzlerce öğretmen arasında seçilmiş olan öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olup Dershanelerde ve Üniversitelerde Akademisyen olarak yıllardır görev yapmaktadırlar.
- Ders anlatımları TV stüdyosunda ve HD kalitede 2D çekimler yapılarak gerçekleştirilmiştir.
- Her ders kendi uzman öğretmeni tarafından ünitelendirilerek konu konu anlatılmış olup her konu sonunda çıkabilecek muhtemel soru çözümleri yapılarak üniteye ilave edilip daha anlaşılır bir şekilde olmasını sağlamıştır.
- Konu anlatımı ve soru çözümleri bittikten sonra her derse ait son 2 yılın çıkmış soru çözümleri öğretmenlerimiz tarafından yapılarak set içerisine ilave edilmiştir.

Setlerimizin Yanında Döküman veya Kitap Mevcut mu?
- Sizler için yeni sisteme göre hazırlamış olduğumuz Görüntülü Dershane Eğitim Setleri ile çalışmalarınızı tamamladıktan sonra kendinizi sınayabileceğiniz Soru Bankası Hapını sizler için hazırladık.
- Bu çalışmamızda gerek sistemin karmaşıklığı gerekse yaşamış olduğunuz zaman sıkıntısı sebebi ile gerekli çalışmaların yapılamadan sınavlara girilmesi ve yaşanan sorunlar GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE yayınları olarak bizleri harekete geçirmiştir. Eğitimde mekan sorununu ortadan kaldırmaya dayalı vizyonumuz ve bakış açımızla bu kitabı çıkarmayı kendimize borç bildik.

AÖF Kredili Sistemine Uygun mudur?
- Setlerimiz AÖF Kredili Sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.
- 2012 - 2013 Eğitim yılı içinde olacak değişiklikler set içerisine ilave edilecek olup güncelliğini sağlamış olacağız.

Konuları Anlayabilecek miyim?  Soru Çözümlerinde Başarılı Olabilecek miyim?
- Setlerimizdeki konular adım adım ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı için anlamadığınız konuyu tekrar tekrar izleyerek anlama imkanı sağlamış olacaksınız.
- Set içerisindeki her konu için hazırlanmış olan soru çözümleri ile konuları daha anlaşılır bir şekle getirip soru çözümünüzde size destek sağlamış olacaktır.
- Setin yanında gelen 4000 soruluk çıkmış soru çözümleri kitabı ile kendinizi sınayabileceksiniz.

Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı Kitabı Nedir?
- Tamamı çıkmış sorulardan oluşan eşsiz bir kaynaktır.
- Toplam 4000 soru içermektedir.
- Sorular her derse göre bölümlendirilmiştir.

Bu Setle Başarılı Olur muyum?
1- Özel ders kalitesinden daha anlaşılır ve daha detaylı bir anlatım
2- Çıkmış soru çözümleri
3- Konu soru çözümleri
4- Görüntülü Dershane Yayınları Soru Bankası Hapı ile
5- Başarısız olmayı ortadan kaldırıyoruz.Genel Muhasebe Dersi İçerik:

 
İşletme ve Muhasebe
 Mali Tablolar
 Hesaplar
→  Muhasebede Kayıt Belgeleri ve Defterler
→  Muhasebe Süreci
→  Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
→  Stoklar
 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
→  Alacaklar
→  Duran Varlıklar
 Mali Borçlar
 Borçlar
 Özkaynaklar
 Gelirler ve Giderler
 Dönemsonu İşlemleri
 Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri
 Borçlara Ait Dönemsonu İşlemleri
→  Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu İşlemleri
 Dönemsonu Mali Tablolar Düzenlenmesi (Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün Bir Uygulama)


AÖF Genel Muhasebe Demo Görüntülüleri:


           
           
Genel Matematik Dersi İçerik:
 Kümeler ve Sayılar
→  Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler
 Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemleri
 Fonksiyonlar
→  Limit ve Süreklilik
 Türev Kavramı
→  Türev Uygulamaları
 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 Belirsiz İntegral
 Belirli İntegral ve Uygulamaları
 Doğrusal Denklem Sistemleri
→  Matrisler
→  Determinantlar
→  Doğrusal Programlama
→  Çok Değişkenli Fonksiyonlar


AÖF Genel Matematik Görüntülü Eğitim Seti Demo


           
           

Hukuka Giriş Dersi İçerik:
→  Hukuk Kavramı
 Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi
→  Kamu Hukukunun Dalları
 Özel Hukukun Dalları
 Hukukun Kaynakları
→  Hakkın Tanımı ve Türleri
→  Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması
→  Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti
 Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik
→  Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları
→  Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk
 Temsil
 Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi
 Sözleşme Türleri I Satım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi
→  Sözleşme Türleri II Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi Franchise Sözleşmesi, Factoring Sözleşmesi
 Yargı


AÖF Hukuka Giriş Görüntülü DVD Seti Demo

            
            

Temel Bilgi Teknolojileri Dersi İçerik:

→  Bilgi Teknolojileri
 Bilgisayar Organizasyonu
→  Bilgisayar Yazılımı
→  İşletim Sistemi
→  Büro Yazılımında Ortak Öğeler
 Kelime İşlemciler
 İşlem Tabloları
 Sunum Programları
→  Resim ve Çizim Programları
→  Veri Tabanları
 Bilgisayar Ağları
 İnternetin Altyapısı
→  İnternetin Kullanımı
→  Bilgisayarla Problem Çözme Yolları


AÖF Temel Bilgi Teknolojileri DVD Seti Demo


            
            

Genel İşletme Dersi İçerik:
→  İşletme Kavramı
 İşletmelerin Özellikleri
→  İşletmelin Kuruluşu
→  İşletmelerin Büyümesi
→  İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk( Etik-Törel Kurallar )
 Yönetim Kavramı
 Yönetim İşlevleri
 İnsan Kaynakları Yönetimi
→  İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri
 Pazarlama İlkeleri
→  Ürün Fiyatlama
→  Pazarlama Kanalları ve Tutundurma
→  Üretim Sistemleri ve Yönetimi
→  Üretim Sistemlerinin Tasarım Kuruluş ve İşleyişi
 İşletme Bilgi Sistemi
 Muhasebe
 Finansal Yönetim
 Finansal Sistem ve Kurumlar
 Çokuluslu İşletmeler


AÖF Genel İşletme DVD Seti Demo


            
            

Davranış Bilimlerine Giriş Dersi İçerik:
→  Sosyolojiye Giriş ve Yöntem
 Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar
 Toplum ve Toplumsal Yapı
 Kültür
 Toplumsallaşma
→  Toplumsal Gruplar
→  Aile Kurumu
 Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme
→  Psikoloji Bilimine Giriş
 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi
→  Güdüler ve Duygular
 Duyum ve Algı
 Öğrenme
 Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları
 Davranış Üzerine Sosyal Etkiler
 Tutumlar


AÖF Davranış Bilimlerine Giriş DVD Seti Demo


              
            


İktisada Giriş Dersi İçerik:
→  İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları
→  Kıtlık Tercih ve Fayda
→  Arz ve Talep
→  Esneklik
 Arz-Talep Uygulamaları
→  Üretim ve Maliyetler
 Tam Rekabet Piyasası
 Eksik Rekabet Piyasası
 Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri
 Kurumsal Mallar ve Dışsallıklar
 Mikro İktisattan Makro İktisata Geçiş
→  Milli Gelir Muhasebesi
→  Milli Hasılanın Belirlenmesi
→  Makro Ekonomik Denge
→  Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
→  Para ve Bankacılık
 Para Teorisi ve Politikası
 Toplam Talep-Toplam Arz Analizi ve Enflasyon
→  Uluslararası Ticaret ve Finansman
→  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma              
             • kinakkanik


  Setleriniz Açıköğretim Kredili Sisteme Uygun Olarakmı Hazırlanmış...?
 • mehmet


  AÖF Maliyet Muhasebesi Dersini Yayınlarınız sayesinde geçebildim Dersi anlatan öğretmen çok profesyonel ve sade bir anlatım yapmakta. Çıkmış soruların çözümleri ve analizide çok muhteşem olmuş emeğinize ve yeni projelerinizde başarılar dilerim Görüntülü Dershane Yayınlarına teşekkürlerimi sunarım...
 • ayşe


  Muhasebe dersini iki yıldır veremiyordum.Görüntülü dershane setlerinden alarak çalıştım ve sonunda geçtim. Görüntülü dershane hocalarına böyle bir set hazırladıkları için teşekkür ederim.Tüm arkadaşlara tavsiye ederim.
 • mert


  Aöf Türk Siyasel Hayatını demosunu ızledım cok begendım almayı dusunuyrm siteniz cok güzel ve güncel istedigim herseyı rahatlıkla bulabılıyrm süreklı takıp edıyorum
 • hatice


  Merhaba size çok teşekkür ederim bize böyle imkan sağladığınız için kitaplardan yeterli bulamıyodum ve okuyunca çok sıkılıyodum.Ama sizin sayenizde dersi çok zevki buldum ve dersi çok iyi anlamaya başladım..Başarılar
 • hayriye


  Aöf genel muhasebe setinizden aldım alırken her konuda cok yardımcı oldular ürününüzü cok begendım hıc sıkılmadın ızleyebılıyrm bircok arkadasıma tavsıye ettım cok memmun kaldılar
 • emre


  Açıköğretim İktisada giriş setinizi gercekten cok begendım hocamız cok güzel anlatıyor bu set sayesınde basarımın artıcagına emınm sayenızde eksıklerımı tamamlıyrm cok ıyı anlıyorum basarımızı sızlere borcluyum.
 • Fatma Nur


  Ellerınıze saglık cok güzel olmus cok ıyı anlıyorum sayenızde sıkılmadn ızleyebılıyrm :))
 • burak


  AOF Matematik dersinden hiç bişey anlamıyordum iki senedir bu dersten kaldım bir çok yayınlardan ders aldım ama hiç fayda etmedi hocalar sıradan anlatıp geçiyolardı ama sizin yayının AOF Matematik setinin demosunu izledim çok beğendim.Ürününüzü aldım ertesi gün elime ulaştı gerçekten çok güzel tana tane anlatıyolar hocalarınız.Sizin sayenizde bu dersten geçtim emeğinize sağlık Allah razı olsun Görüntülü Dershane Yayınlarından...
 • kinakkanik


  Açıköğretim Kredili Sistem Eğitim Setleri ne zaman çıkıyor?
 • muratdemet


  AÖF 1. Sınıf Kredili Eğitim Setleri - Kredili Temel Bilgi Teknolojileri Seti-1 - AÖF Kredili Matematik 1 Eğitim Seti - AÖF Kredili İktisata Giriş 1 Eğitim Seti - AÖF Kredili Genel Muhasebe 1 Eğitim Seti - AÖF Kredili Hukukun Temel Kavramları Eğitim Seti - AÖF Sosyaoloji 1 Eğitim Seti çıktı sanırım ne zaman satışa sunuyorsunuz?

 • arkadaslar 1.dönem 1. yarıyıl notlarımız kötü olur 2. yarıyıl iyi olursa gecebiliyrmuyuz yani bu da normal okullar gibi mi? hani normal okullarda 1.yarıyıl gecip kalmk önemli deil ama 2. de önemli yaa bi bilginiz war mı ?arama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası