AÖF 1. Sınıf Sesli Eğitim Seti 8 Ders 8CD-Açıköğretim Sitesi - AÖF Sitesi aöf, aöf cd, aöf dvd, aöf seti, aöf eğitim seti, aöf görüntülü dvd seti, aöf sitesi, açıköğretim fakültesi 
logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

AÖF 1. Sınıf Sesli Eğitim Seti 8 Ders 8CD -   80 TL

AÖF 1. Sınıf Sesli Eğitim Seti 8 Ders 8CD


AÖF 1. Sınıf Sesli Eğitim Seti 8 Ders 8 CD MP3 Formatında Toplam 80 Saatli Dev Set
AÖF İktisada Giriş Sesli CD

 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım İktisada Giriş Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Ses

 
 Ünite Başlıkları:
 
 1- İktisadın Tanımı ve Temel Kavramlar
 2- Kıtlık, Tercih ve Fayda
 3- Arz ve Talep
 4-Esneklik
 5-Arz-Talep Uygulamaları
 6- Üretim ve Maliyetler
 7-Tam Rekabet Piyasası
 8- Eksik Rekabet Piyasaları
 9- Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri
 10- Kamusal Mallar ve Dışsallıklar
 11- Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş
 12- Milli Gelir Muhasebesi
 13- Milli Hasılanın Belirlenmesi
 14- Makrı ekonomik Denge
 15- Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
 16- Para ve Bankacılık Sistemi
 17- Para Teorisi ve Politikası
 18- Toplam Talep-Toplam Arz Analizi
 19- Uluslararası Ticaret ve Finansman
 20- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
 21- Denemeler ve Çözümleri


AÖF Genel İşletme Sesli CD
AÖF 1. Sınıf Genel İşletme Sesli Eğitim Seti Güncel

 
 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım Genel İşletme Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Ses

 
 Ünite Başlıkları:
 
 1- İşletme Kavramı
 2- İşletmelerin Özellikleri
 3- İşletmenin Kuruluşu
 4- İşletmelerin Büyümesi
 5- İş Ahlakı Ve Toplumsal Sorumluluk (Etik-Törel Kurallar)
 6- Yönetim Kavramı
 7- Yönetim İşlevleri
 8- İnsan Kaynakları Yönetimi
 9- İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
 10- Pazarlama İlkeleri
 11- Ürün ve Fiyatlama
 12- Pazarlama Kuralları ve Tutundurma
 13- Üretim Sistemleri ve Yönetimi
 14- Üretim Sistemlerinin Tasarım Kuruluş ve İşleyişi
 15- İşletme Bilgi Sistemi
 16- Muhasebe
 17- Finansal Yönetim
 18- Finansal Sistem ve Kurumlar
 19- Çokuluslu İşletmeler
 20-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)


AÖF Hukuka Giriş Sesli CD
1. Sınıf Hukuka Giriş Sesli Eğitim CD Güncel
 
 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım Hukuka Giriş Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Seslendirme

 
 Ünite Başlıkları:
 
 1- Hukuk Kavramı
 2- Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi
 3- Kamu Hukukunun Dalları
 4- Özel Hukukun Dalları
 5- Hukukun Kaynakları
 6- Hakkın Tanımı ve Türleri
 7- Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması
 8- Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti
 9- Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik
 10- Borç İlişkisi, Sorumluluk, borcun Kaynakları
 11- Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk
 12- Temsil
 13- Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi
 14- Sözleşme Türleri 1 - Satım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi
 15- Sözleşme Türleri 2 - Vekalet, Kefalet, Finansal Kiralama, Franchise, Factoring Sözleşmeler
 16- Yargı
 17-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)


AÖF Davranış Bilimlerine Giriş Sesli CD
 
 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım Davranış Bilimlerine Giriş Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Seslendirme

 
 Ünite Başlıkları:
 
 1- Sosyolojiye Giriş ve Yöntem
 2- Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Yaklaşımlar
 3- Toplum ve Toplumsal Yapı
 4- Kültür
 5- Toplumsallaşma
 6- Toplumsal Gruplar
 7- Aile Kurumu
 8- Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme
 9- Psikoloji Bilimine Giriş
 10- Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi
 11- Güdüler ve Duygular
 12- Duyum ve Algı
 13- Öğrenme
 14- Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları
 15- Davranış Üzerine Sosyal Etkiler
 16- Tutumlar
 17-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)


AÖF İletişim Bilgisi Sesli CD

 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım İletişim Bilgisi Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Seslendirme

 
 Ünite Başlıkları:
 
 01 - İletişim
 02 - İletişim ve Toplumsal/Kültürel Sistemler
 03 - İletişim Sürecinin Temel Ögeleri ve İşleyişi
 04 - Sözlü ve Yazılı İletişim
 05 - Sözsüz İletişim
 06 - Kitle İletişimi
 07 - İkna Edici İletişim
 08 - İletişim Sorunları ve İlkeleri
 09-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)


AÖF Temel Bilgi Teknolojileri Sesli CD
1. Sınıf Temel Bilgi Teknolojileri Sesli CD Güncel
 
 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım Temel Bilgi Teknolojileri Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Seslendirme

 
 Ünite Başlıkları:
 
 01 - Bilgi Teknolojileri
 02 - Bilgisayar Organizasyonu
 03 - Bilgisayar Yazılımı
 04 - İşletim Sistemi
 05 - Büro Yazılımında Ortak Öğeler
 06 - Kelime İşlemciler
 07 - İşlem Tabloları
 08 - Sunum Programları
 09 - Resim ve Çizim Programları
 10 - Veri Tabanları
 11 - Bilgisayar Ağları
 12 - İnternetin Altyapısı
 13 - İnternetin Kullanımı
 14 - Bilgisayarla Problem Çözme Yolları
 15-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)


AÖF Uygarlık Tarihi Sesli CD
1. Sınıf Uygarlık Tarihi Sesli CD Güncel


Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...

Adım Adım Uygarlık Tarihi Konu Anlatımı
Stüdyo Ortamında Seslendirme


Ünite Başlıkları:

01 - Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları
02 - Eski Yunan ve Helen Uygarlıkları
03 - Eski Yunan ve Helen Kültürü
04 - Roma Uygarlığı
05 - Ortaçağlar
06 - Rönesans ve Reformasyon
07 - Akıl Çağı-Aydınlanma
08 - Amerikan, Fransız Devrimleri ve Sanayi Devrimi
09 - XIX. Yüzyıl: Aydınlanmaya ve Sanayi Devrimine Tepkiler, Diğer Akımlar
10 - XX. Yüzyıl: Savaş ve Barış
11--Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)


AÖF Anayasa Hukuku Sesli CD
 
 Sesli, Anlatımlı mp3 formatında. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir... Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...
 
 Adım Adım Anayasa Hukuku Konu Anlatımı
 Stüdyo Ortamında Seslendirme

 
 Ünite Başlıkları:
 
 01 - Türkiyede Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri
 02 - Milli Güvenlik Konseyi Rejimi ve 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri
 03 - Devletin Temel İlkeleri-I
 04 - Devletin Temel İlkeleri-II
 05 - Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu
 06 - Kuvvetler Ayrılığı
 07 - Yasama Fonksiyonu ve Yasama İşlemleri
 08 - Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri
 09 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu, Milletvekillerinin Seçimi ve Hukuki Statüleri
 10 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı, Çalışma Düzeni, Görev ve Yetkileri
 11 - Yürütme Organının Yapısı ve Cumhurbaşkanı
 12 - Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Hükümet Sisteminin Niteliği
 13 - Olağanüstü Yönetim Usulleri
 14 - Yargı Fonksiyonu
 15 - Anayasa Yargısı-I (Anayasa Mahkemesi, Anayasaya Uygunluk Denetimi)
 16 - Anayasa Yargısı-II (Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı, Şekilleri ve Sonucu)
 17--Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır) • kinakkanik


  Setleriniz Açıköğretim Kredili Sisteme Uygun Olarakmı Hazırlanmış...?
 • mehmet


  AÖF Maliyet Muhasebesi Dersini Yayınlarınız sayesinde geçebildim Dersi anlatan öğretmen çok profesyonel ve sade bir anlatım yapmakta. Çıkmış soruların çözümleri ve analizide çok muhteşem olmuş emeğinize ve yeni projelerinizde başarılar dilerim Görüntülü Dershane Yayınlarına teşekkürlerimi sunarım...
 • ayşe


  Muhasebe dersini iki yıldır veremiyordum.Görüntülü dershane setlerinden alarak çalıştım ve sonunda geçtim. Görüntülü dershane hocalarına böyle bir set hazırladıkları için teşekkür ederim.Tüm arkadaşlara tavsiye ederim.
 • mert


  Aöf Türk Siyasel Hayatını demosunu ızledım cok begendım almayı dusunuyrm siteniz cok güzel ve güncel istedigim herseyı rahatlıkla bulabılıyrm süreklı takıp edıyorum
 • hatice


  Merhaba size çok teşekkür ederim bize böyle imkan sağladığınız için kitaplardan yeterli bulamıyodum ve okuyunca çok sıkılıyodum.Ama sizin sayenizde dersi çok zevki buldum ve dersi çok iyi anlamaya başladım..Başarılar
 • hayriye


  Aöf genel muhasebe setinizden aldım alırken her konuda cok yardımcı oldular ürününüzü cok begendım hıc sıkılmadın ızleyebılıyrm bircok arkadasıma tavsıye ettım cok memmun kaldılar
 • emre


  Açıköğretim İktisada giriş setinizi gercekten cok begendım hocamız cok güzel anlatıyor bu set sayesınde basarımın artıcagına emınm sayenızde eksıklerımı tamamlıyrm cok ıyı anlıyorum basarımızı sızlere borcluyum.
 • Fatma Nur


  Ellerınıze saglık cok güzel olmus cok ıyı anlıyorum sayenızde sıkılmadn ızleyebılıyrm :))
 • burak


  AOF Matematik dersinden hiç bişey anlamıyordum iki senedir bu dersten kaldım bir çok yayınlardan ders aldım ama hiç fayda etmedi hocalar sıradan anlatıp geçiyolardı ama sizin yayının AOF Matematik setinin demosunu izledim çok beğendim.Ürününüzü aldım ertesi gün elime ulaştı gerçekten çok güzel tana tane anlatıyolar hocalarınız.Sizin sayenizde bu dersten geçtim emeğinize sağlık Allah razı olsun Görüntülü Dershane Yayınlarından...
 • kinakkanik


  Açıköğretim Kredili Sistem Eğitim Setleri ne zaman çıkıyor?
 • muratdemet


  AÖF 1. Sınıf Kredili Eğitim Setleri - Kredili Temel Bilgi Teknolojileri Seti-1 - AÖF Kredili Matematik 1 Eğitim Seti - AÖF Kredili İktisata Giriş 1 Eğitim Seti - AÖF Kredili Genel Muhasebe 1 Eğitim Seti - AÖF Kredili Hukukun Temel Kavramları Eğitim Seti - AÖF Sosyaoloji 1 Eğitim Seti çıktı sanırım ne zaman satışa sunuyorsunuz?

 • arkadaslar 1.dönem 1. yarıyıl notlarımız kötü olur 2. yarıyıl iyi olursa gecebiliyrmuyuz yani bu da normal okullar gibi mi? hani normal okullarda 1.yarıyıl gecip kalmk önemli deil ama 2. de önemli yaa bi bilginiz war mı ?arama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası