logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

Topluma Hizmet Uygulamaları

 

​Genel Amaç

Topluma hizmet uygulamalarının amacını, önemini incelemek, toplumun sorunlarını belirlemek, sorunların çözümüne ilişkin proje geliştirmek, projeyi uygulamak ve sonuçları analiz etmektir.

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler

Bu dersin sonunda öğrenci; 
1. Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklayabilecektir.
1.1. Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklar.
1.2. Topluma hizmet uygulamalarının önemini açıklar.

2. Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilecektir.
2.1. Toplumun güncel sorunlarını belirler.
2.2. Sorunlardan bir tanesini proje konusu olarak seçer.

3. Seçilen güncel soruna ilişkin proje hazırlayabilecektir
3.1. Kütüphane ve İnternetten yararlanarak araştırma yapar.
3.2. Sorunların çözümüne ilişkin proje taslağı hazırlar.
3.3. Sorunların çözümüne yönelik önerileri geliştirir.
3.4. Projeyi planlar
3.5. Hazırladığı projeyi uygular.
3.6. Proje sonuçlarını rapor eder.
3.7. Proje sonuçlarını değerlendirir.

4. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyebilecektir.
4.1. Proje sonuçlarını çeşitli kurumlar ya da bireylerle paylaşır.
4.2. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde yer alır.
4.3. Çeşitli kurumlarda topluma hizmet çalışmaları organize eder.
4.4. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılır.

 

Uygulamanın İşleyişi 

Uygulama dersleri Türkiye genelinde 81 ilde bağımsız anaokullarında gerçekleştirilmektedir. Uygulama okullarının belirlenmesinde öğrencilerin sistemde kayıtlı olan adres bilgileri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin sistemdeki iletişim ve adres bilgilerinin güncel ve geçerli olması büyük önem taşımaktadır. Adres değişikliği yapılması durumunda, söz konusu değişikliğin öğrencinin bağlı bulunduğu AÖF bürosuna bildirilmesi yeterli değildir. Adres değişikliğinin özellikle Eskişehir Anadolu Üniversitesinde bulunan AÖF OÖLP Uygulama Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
 
Uygulama okulları belirlendiğinde sonuçlar OÖLP internet sitesinden duyurulmakta ve öğrenci adreslerine postalanmaktadır. Ancak adres değişikliklerinin zamanında AÖF OÖLP Koordinatörlüğüne bildirilmemesinden dolayı gönderilen postalarda karışıklıklar olabilmektedir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının atama sonuçların internet sitesinden takip ve kontrol etmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
Uygulama dersleri e-Portfolyo yöntemi ile yürütülmekte ve değerlendirilmektedir. Etkinlikler Kılavuzda açıklanan şekilde hazırlanacak; ancak çıktıları alınarak dosyalanmadan, ders için hazırlanan portal aracılığı ile direkt olarak internet ortamından Fakülteye ulaştırılacaktır. e-Portfolyo uygulamasında öğrenciler uygulama öğretmenlerine elden dosya teslimi yapmayacaklardır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ek ders ücretli öğretmen olarak görev yapan 4.sınıf öğrencilerinin haftada bir tam gün ya da iki yarım gün kendisine bildirilen okulda, uygulama öğretmeni ile uygulama yapmaları zorunludur. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda ücretli öğretici olarak görev yapan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün ücretli öğreticilerin izinli sayılmalarına ilişkin 12/01/2004 tarih ve B.08.0.OÖĞ.0.07.02.02-020 sayılı yazısı gereği uygulama yapacağı gün izinli sayılacaklardır. 
 
 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Kapsamı

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretmen adayları 13 hafta süresince 3 etkinlik gerçekleştireceklerdir. Birincisi etkinlik materyal toplamaya; ikincisi bilinçlendirmeye, üçüncü etkinlik ise beceri kazandırmaya yönelik olarak planlanacak ve gerçekleştirilecektir. Her etkinlik için öğretmen adaylarına iki alternatif sunulmuştur. Öğretmen adayları ilgili etkinlik için sunulan alternatifler arasından birini seçerek uygulayacaklardır.
  • I. Etkinlik: I. Etkinlik okulöncesi dönem çocuklarının belirli konularda bilinçlendirilmesine yöneliktir. Öğretmen adayları I. Etkinlik kapsamında sunulan iki alternatiften birini seçerek uygulamak durumundadır. I. Etkinlik kapsamında sunulan alternatifler “Çevre Eğitimi” ve “Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması” etkinlikleridir.
  • II. Etkinlik:  II. Etkinlik okulöncesi dönem çocuklarının gelişimi açısından önem taşıyan materyallerin toplanması ve işlevsel bir şekilde kullanımının sağlanmasına yöneliktir. Öğretmen adayları II. Etkinlik kapsamında sunulan iki alternatiften birini seçerek uygulamak durumundadır. II. Etkinlik kapsamında sunulan alternatifler “Oyuncak Toplama” ve “Kitap Toplama” etkinlikleridir
  • III. Etkinlik: III. Etkinlik okul öncesi dönem çocuklarının becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. Öğretmen adayları III. Etkinlik kapsamında sunulan iki alternatiften birini seçerek uygulamak durumundadır. III. Etkinlik kapsamında sunulan alternatifler “Bilgisayar Eğitimi” ve “Resim ve Seramik Eğitimi” etkinlikleridir.

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız


arama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası